OCD – הפרעה טורדנית כפייתית

לא אחת קורה לנו שאנו יוצאות מהבית ופתאום שואלות את עצמנו האם כיבינו את הגז? רובנו נוכל להיפטר ממחשבה טורדנית זו על-ידי מתן הסברים הגיוניים (תמיד אני מכבה את הגז/הייתי שמה לב וכו') וגם אם קרה שחזרנו הביתה לבדוק ולוודא שאכן הגז מכובה אין זה אומר שאנו סובלות מהפרעה טורדנית כפייתית. לעומת זאת, אישה הסובלת מהפרעה טורדנית כפייתית לא תצליח להיפטר מהמחשבה על הגז שאולי נשאר דלוק ועל הקטסטרופה שנבעה מכך באופן בלתי נמנע, והיא תשוב ותטריד אותה כך שתמנע ממנה להתרכז בכל דבר אחר ולמעשה תפריעה לתפקודה היומיומי. במקרה כזה שום הסבר רציונאלי לא יספק ואף לא בדיקה פיזית שהגז אכן מכובה. בדיקה כזו תוכל לסלק את המחשבה הטורדנית לזמן קצר, אך היא תחזור ותעלה ותגרום לאותה אישה להרגיש צורך לשוב ולבדוק שוב ושוב.

OCD – מהי הפרעה טורדנית כפייתית

הפרעה טורדנית כפייתית, המוכרת כ- OCD (ראשי תיבות של שם ההפרעה באנגלית: Obsessive Compulsive Disorder), משתייכת לקטגורית בריאות הנפש ומסווגת כהפרעת חרדה. הלוקים ב- OCD סובלים ממחשבות, רגשות, רעיונות או תחושות אובססיביים, לא רצויים וחוזרים ונשנים, אשר גורמים להם להתנהג באופן כפייתי כדי להיפטר ממחשבות ותחושות אלו. התסימינים הקליניים של הפרעה טורדנית כפייתית מתבטאים במחשבה טורדנית המעוררת מצוקה, אשר כדי להיפטר ממנה עולה צורך לבצע "טקס" מסויים, כגון שטיפה בלתי פוסקת של הידיים, בדיקה חוזרת ונשנית שהדלת נעולה, ספירה, חזרה על מילה מסויימת וכדומה. אולם הטקס לרוב מביא להקלה רגעית, אם בכלל, והמחשבה הטורדנית שבה ומנקרת במוחו של הסובל מההפרעה. לרוב, הסובלים מ- OCD מודעים לאי רציונאליות שבמעשיהם, עובדה העלולה לגרום להם למצוקה גדולה עוד יותר.

OCD – מהם דרכי הטיפול

כיום קיים טיפול אפקטיבי בהפרעה טורדנית כפייתית והמחקר מניב טיפולים חדשים ומשופרים אשר יכולים להועיל לרוב הסובלים מההפרעה ולעזור להם לחיות חיים נורמטיביים ופרודוקטיביים. פסיכולוגים רבים נוטים לחשוב כי OCD נובעת מדחיקת הדחפים הביולוגיים ומניעה כמעט מוחלטת של הוצאתם, כך שהם מוצאים מקום בצורת מחשבות טורדניות. על כן, טיפול אשר נועד לעזור לאדם לדעת כיצד לחיות בשלום עם יצריו ודחפיו עשוי למנוע את הופעתן של המחשבות הטורדניות. במקרים מסויימים משולב בטיפול הפסיכולוגי גם טיפול תרופתי.