NLP

NLP - Neuro Linguistic Programming , או בעברית נ.ל.פ. – ניתוב לשוני פזיולוגי, הוא שיטה טיפולית שפותחה בשנות ה-70 ע"י הבלשן פרופ' ג'ון גרינדר והמתמטיקאי ד"ר ריצ'ארד בנדלר. השיטה מתמקדת בצורה בה ניתן להשתמש בתקשורת המילולית והלא מילולית כדי לגרום לשינוי בדפוסי החשיבה שלנו או של אחרים.

גרינדר ובנדלר הניחו שאם אדם אחד הצליח להגיע להישג מרשים, אחרים יכולים ללמוד איך לעשות זאת. הנחה זו התבססה על הנחת היסוד הטוענת שלכל התנהגות יש מבנה שניתן לבודד את מרכיביו וללמוד אותו. לכן, יש לבחון את התהליכים הנוירולוגיים (Neuro) אותם ביצעו אלו שהצליחו, כלומר לבחון כיצד הם קולטים בחושיהם אירועים, ואיך מוחם מעבד ומתרגם אותם לחוויות סובייקטיביות. ניתן לעשות זאת בעזרת ניתוח התקשורת המילולית (Linguistic). כל אחד מאיתנו משתמש במילים שונות כדי לתאר מצבים. אחד יגיד "אני חושב שנכשל" בעוד השני יגיד "אני צופה כישלון". הבדלים בדגמים לשוניים מעין אלו מרמזים על תהליכי חשיבה שונים. מתוצאות בחינת התהליכים במוח ותהליכי התקשורת ניתן לבנות מודל מעשי (Programming), שיישמש כתהליך טיפולי בעל מטרות ברורות.

NLP, אם כך, בנוי ממספר מודלים מעשיים, אשר הוכחו כיעילים. מודלים אלו ישימים לצורך העצמת נשים בפרט והעצמה בכלל, לצורך יצירת שינוי, לשם שיפור התקשורת הבין-אישית, שיפור כושר השכנוע ולשם התגברות על בעיות וקשיים וטיפול בחסמים, מגבלות ופחדים המעכבים אותנו מלהצליח ולהגשים את שאיפותינו.

NLP עוזר בפתירת בעיות בפרק זמן קצר, משום שהוא נותן את הכלים לרכישת גמישות מחשבתית והתנהגותית. תהליך הטיפול ב- NLP מכיל שלבים שונים הכוללים הגדרת מטרות ברורות ומדוייקות והטווית הדרך להשגתן, תוך שימוש בזיכרונות שלנו ובדמיון מודרך. מאחר והזיכרונות שלנו משפיעים באופן ישיר על התנהגותינו, שינויים ברגשות הקשורים אליהם יכולים להוביל לשינוי במציאות חיינו היומיומית.

NLP כשיטה טיפולית המשלבת טכניקות להעצמה אישית קיים כבר מאז אמצע שנות השבעים, והוא מתפתח ומשתכלל במהירות. ניתן למצוא לא מעט ספרים בתחום, אך בגלל קצב ההתפתחות של ה NLP ובגלל היותו מבוסס על מודלים מעשיים, מומלץ מאוד ללמוד אותו בסדנאות הכוללות תרגולים של טכניקות ה- NLP.